Loading Licytacje

« Wszystkie Licytacje

  • This event has passed.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

20 lutego : 09:00 - 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Maciej Kasprowiak, na podstawie przepisu
art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do
publicznej wiadomości, że w sprawie Km 206/15 i inne w dniu 20-02-2024 r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 2, 64-100
Leszno w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 3 wynoszącego 1/2 części
nieruchomości położonej pod adresem: 64-115 Święciechowa, Henrykowo 7a/5, dla której Sąd
Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1L/00035649/5.
Nieruchomość lokalowa oznaczona numerem administracyjny 5 o powierzchni użytkowej 53,30m2
wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o powierzchni użytkowej 13,10m2 i pomieszczeniem
gospodarczym o powierzchni użytkowej 37,00m2 (znajdującym się na zewnątrz budynku
wielorodzinnego) i udziałem wynoszącym 1034/77864 we współwłasności w części wspólnej
budynku jak i współwłasności działki oznaczonej numerem 132/2 o powierzchni 1,1661ha,
znajdująca się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oznaczonym numerem administracyjnym
7A.
Suma oszacowania udziału 1/2 części nieruchomości wynosi 56.000,00zł, zaś cena wywołania jest
równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 42.000,00 zł.

Szczegóły

Szczegóły

Data:
20 lutego
Godzina:
09:00 - 10:00

Miejsce

Sąd Rejonowy, sala nr 22
Dąbrowskiego 2
Leszno, 64-100 Poland

*godzina zakończenia licytacji/wydarzenia jest czasem szacunkowym, może różnić się w rzeczywistości.