Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj

Wydarzenia – ostatnio zakończone

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Sala nr 22, Sąd Rejonowy w Lesznie Dąbrowskiego 2, Leszno

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej - rolna, zlokalizowana w Województwie Wielkopolskim, Powiecie Leszczyńskim, Gmina Lipno, Wieś Smyczyna, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 120 o powierzchni 0,3700ha. Więcej szczegółów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Sala nr 22, Sąd Rejonowy w Lesznie Dąbrowskiego 2, Leszno

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem murowanym mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, zlokalizowanym w Województwie Wielkopolskim, Powiecie Leszczyńskim, Gmina Święciechowa we Wsi Strzyżewice przy ulicy Hangarowa 1. Nieruchomość zlokalizowana jest na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 296/23 o powierzchni 0,1024ha - położonej: 64-100 Leszno, ul. Hangarowa 1, Strzyżewice dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi […]

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Sala nr 22, Sąd Rejonowy w Lesznie Dąbrowskiego 2, Leszno

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w Województwie Wielkopolskim w Powiecie Leszczyńskim, Gmina Lipno we Wsi Lipno na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 184/3 o powierzchni 0,0693ha - położonej: 64-111 Lipno, ul. Powstańców Wlkp., dz. nr 184/3 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW PO1L/00026215/8 Więcej szczegółów

*Czas trwania licytacji / spotkań jest prognozowany, zatem godzina zakończenia może różnić się w rzeczywistości od wartości podanej na stronie.