*godzina zakończenia licytacji/wydarzenia jest czasem szacunkowym, może różnić się w rzeczywistości.