OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria Komornika Bolesława Chrobrego 20, Leszno, Poland

W dniu 15-02-2024 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika mieszczącej się w Lesznie, przy ul. B. Chrobrego 20 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej: 64-150 Wijewo, Powstańców Wlkp. 44, Brenno, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NKW: PO1L/00046447/9. Szczegóły

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria Komornika Bolesława Chrobrego 20, Leszno, Poland

W dniu 15-02-2024 o godz. 09:00 w: Kancelarii Komornika mieszczącej się w Lesznie, przy ul. B. Chrobrego 20 zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału nr 3 wynoszącego 1/2 części nieruchomości położonej: 64-140 Włoszakowice, Grotniki, ul. Grotnicka 9e dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NKW: PO1L/00017487/9. Szczegóły

*godzina zakończenia licytacji/wydarzenia jest czasem szacunkowym, może różnić się w rzeczywistości.